Algemene voorwaarden

1.0 Verkoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden (punt 2.1. tot en met 2.10.) zijn van toepassing op alle transacties. Door een bestelling bij
Ferrobellissimo-Droombedden-Metallbettenshop te plaatsen geeft u te kennen dat u volledig akkoord gaat met deze voorwaarden.

2.1 Toonzaalmodellen

Op toonzaalmodellen worden kortingen gegeven. Dit houdt in dat de klant aanvaard dat deze modellen sporen van gebruik of kleine
beschadigingen kunnen vertonen.

2.2 Product

De door ons aangeboden producten zijn ter goeder trouwbeschreven. Bij opname van een product in ons gamma worden telkens foto’s
gemaakt van de betreffende producten. Het is mogelijk dat fabrikanten kleine aanpassingen en verbeteringen uitvoeren aan hun producten of dat er kleine
detailverschillen zijn in vergelijking met de foto’s. Tevens kunnen er kleine kleurverschillen zijn tussen de kleuren op een computermonitor of in de catalogus en de echte kleur. FDM tracht de foto’s en beschrijvingen zo veel mogelijk up-to-date te houden, doch kleine verschillen zijn mogelijk. De productomschrijving, afbeelding, foto, gegevens of tekeningen gelden bij benadering. Geringe afwijkingen zijn mogelijk en toelaatbaar. De klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.3 Betalingen

Bij bestellingen betaald u een voorschot van +/- 20%. De overige 80% dient bij levering van uw goederen betaald te worden, tenzij anders overeengekomen bij de verkoop. Voor leveringen in Zwitserland dient de bestelling 100% betaald te worden bij bestelling, vanwege de douaneformaliteiten.

2.4 Bestellingen

Bestellingen kunnen geplaatst worden via onze webwinkel of via bestelbon in onze toonzaal. Bestellingen worden enkel aanvaard indien ze bevestigd worden door FDM door middel van een orderbevestiging via email of via een bestelbon. FDM behoudt het recht om bestellingen te weigeren. U heeft het recht om een bestelling te annuleren, binnen een periode van 7 dagen, nadat u de bestelling geplaatst heeft. U bestelling is door ons aanvaard vanaf het moment wij u voorschot ontvangen hebben. Wanneer u ons dan binnen de 7 dagen te kennen geeft dat u de bestelling wenst te
annuleren, dan zullen wij het gestorte bedrag volledig kosteloos terug op uw rekening storten.

2.5 Annuleren

Wanneer een bestelling geannuleerd wordt na de bedenktijd van 7 dagen kan de koper het betaalde voorschot op de bestelling niet terugvorderen. De niet betaalde goederen blijven dan eigendom van de verkoper.

2.6 Levering

Artikelen in voorraad worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 20 werkdagen, geleverd. Artikelen die op maat en kleur van de klant gemaakt worden hebben een langere leveringstermijn. De klant kan de leveringstermijn voor een product vinden op de website of zich hierover informeren in de toonzaal. Bij een bestelling van meerdere goederen is de langstdurende leveringstermijn van toepassing. Indien de leveringstermijn met meer dan 4 weken overschreden is kan de klant via een aangetekend schrijven of via email afzien van de bestelling. In dit geval zal FDM de reeds betaalde voorschotten volledig en integraal terug betalen aan de klant. In geen geval kan een klant een schadevergoeding eisen voor een bestelling die
niet binnen de voorspelde leveringstermijn geleverd wordt. Leveringen zijn mogelijk in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg (andere landen informeren via e-mail). FDM rekent voor bestellingen boven de 700 Euro geen verzendingskosten aan (uitzondering, Zwitserland). Dit is van toepassing voor leveringen gelijkvloers en bij bereikbaarheid door een vrachtwagen aan de leveringslocatie tot op een afstand van minder dan 50 meter. In alle andere gevallen worden er extra leveringskosten aangerekend. Wij of de distributiefirma waarmee wij werken, zullen u steeds contacteren om een leveringsdatum en uur af te spreken. Wanneer de bestelling beschadigd of onvolledig is dient u dit aan te geven op de leveringsbon. Indien u geen opmerkingen noteert op de leveringsbon, wordt de levering als aanvaard beschouwd.

2.7 Productgarantie

FDM verklaard dat de producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur. Wij waarborgen dat de meubelen gebruiksklaar zijn en vrij van gebreken.
Wanneer een product beschadigd is door transport of wanneer een product niet volledig is, dient u dit steeds te vermelden op de leveringsbon. In dit geval zal FDM u binnen aanvaardbare termijn een nieuw product of de ontbrekende onderdelen leveren. Voor kleine fouten in het product kan FDM ook opteren om herstellingswerken uit te voeren. U krijgt op al onze producten garantie (inbegrepen van transport- en leveringskosten). Deze garantie geldt voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaalof
productiefouten. In geval van normale slijtage of het verkeerd gebruik van de goederen, vervallen de aanspraken op garantie. Wanneer het product met geweld beschadigd is of aangetast is door vochtproblemen, vervallen de garantieaanspraken. U factuur geldt als garantiebewijs. Garantieaanspraken dienen schriftelijk of via mail te gebeuren aan Ferrobellissimo – Emiel Becquaertlaan 2 Bus2.42 – 2400 Mol (België). In bijlage steeds een kopie van uw factuur toevoegen. Voor toonzaalmodellen zie ook art. 2.1.

2.8 Garantievoorwaarden

Alle goederen genieten een garantie van minimum 2 jaar.
De garantie op slaapcomfort zoals matrassen, lattenbodems en boxsprings is degressief. Dat wil zeggen dat de garantiewaarde zakt al naargelang de periode dat u ze in gebruik heeft.
Tot 6 maanden na levering : 100% garantie
Van 6 maanden tot 12 maanden : 90% op aankoopwaarde
Van 12 maanden tot 24 maanden : 75% op aankoopwaarde
Van 24 maanden tot 36 maanden : 50% op aankoopwaarde
Van 36 maanden tot 48 maanden : 30% op aankoopwaarde
Van 48 maanden tot 60 maanden : 15% op aankoopwaarde
Na 60 maanden vervalt de garantie op slaapcomfort.
De garantie op metalen bedden en meubilair is als volgt.
30 jaar garantie op constructiefouten van het bedframe.
10 jaar garantie op alle andere productiefouten.
De garantie van 30 jaar is degressief waarbij de dekking 100% tijdens het
eerste jaar en vervolgens 3,5% per jaar afneemt.
Deze garantie vervalt wanneer de producten niet correct gebruikt zijn.

2.9 Retourrecht

FDM volgt de regels i.v.m. het retourneren van goederen. Algemeen wil dit zeggen dat u voor al uw bestellingen een zichttermijn van 14 dagen heeft vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. In deze periode mag u de goederen retourneren. Na het verstrijken van deze zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Er is geen verzakingsrecht wanneer de producten en de verpakking niet meer in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren.

A. Het artikel is beschadigd of het is een ander artikel dan wat u besteld heeft:
Controleer direct na ontvangst of het artikel onbeschadigd en volledig is, en of het juiste artikel geleverd werd. Indien er beschadigingen zijn of de levering onjuist is, dan moet u dit melden op de leveringsbon van de transportfirma en binnen de 48 uur na ontvangst via het contact formulier op deze website of via e-mail. In zulk geval mag u het artikel gratis retourneren. Onze klantendienst zal u informeren hoe de ophaling en afhandeling praktisch zal gebeuren. De volledige terugbetaling (ook verzendkosten) geschiedt middels een bankoverschrijving. Dit uiterlijk 30 dagen nadat de goederen door ons in ontvangst genomen werden.

B. Ik heb me bedacht en wens de aankoop niet te behouden
Stuur het artikel in de originele verpakking terug naar:
FerroBellissimo
Bedrijvencentrum Verlipark
Emiel Becquartlaan 2 Bus B.2.42,
2400 Mol
België

U kan het artikel ook door ons laten ophalen. Neem contact met ons op via het contactformulier om hiervoor een afspraak te maken. De kosten voor het ophalen van de goederen zijn in dit geval wel voor de klant. De ophaalkosten bedragen 60 Euro per 0,5m³ volume aan goederen. Eens het artikel aangekomen in onze magazijnen zullen wij het artikel controleren. Wanneer het artikel in originele staat is zullen wij een credit nota opstellen en de terugbetaling verzorgen via bankoverschrijving en binnen een termijn van 30 dagen. De verzendingskosten worden nooit terugbetaald. De verzendingskosten bedragen 70 Euro per 0,5m³ volume aan goederen.

C. Uitzonderingen op het retourrecht
Matrassen die beslapen zijn worden niet teruggenomen. Uiteraard vallen deze matrassen wel onder de normale garantievoorwaarden. Dat betekent dat wanneer matrassen gebreken vertonen u de matras alsnog kan omruilen. Al onze smeedijzeren bedden en meubels zijn handgemaakt. Een deel van de collectie is standaard en hebben wij op voorraad (artikelen met korte leveringstermijn) en kan u retourneren zonder kosten (uitzondering transportkosten). Maar een deel van de collectie maken wij speciaal aan wanneer een klant een order plaatst. Deze goederen die op uw afmeting en
kleur gemaakt worden zijn niet standaard. Wanneer u deze gepersonaliseerde goederen retourneert houden wij rekening met de commerciële doorverkoopwaarde. Een gepersonaliseerd artikel wordt voor 50% terugbetaald bij een retour in onbeschadigde staat. Wil u weten welke artikelen gepersonaliseerd zijn en welke standaard zijn, neem dan contact met ons op via het contact formulier alvorens u overgaat tot aankoop. Algemeen is het zo dat artikelen met een leveringstermijn van meer dan 6 weken altijd gepersonaliseerde artikelen zijn. In geval van leveringen in Zwitserland is de klant steeds zelf verantwoordelijk voor de retour en de daaraan verbonden kosten. Vermits Zwitserland geen deel uitmaakt van de EU, kunnen wij zelf geen goederen uit Zwitserland ophalen. Dit kan enkel geëxporteerd worden door inwoners of bedrijven die gevestigd zijn in Zwitserland.

2.10 Toepasselijk recht

Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is het Vredegerecht te Mol of de rechtbank van Turnhout bevoegd, tenzij door de
wet een andere rechtbank wordt aangewezen.

3.0 Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht heeft plaats op het moment van de levering. Zolang de goederen niet geleverd zijn, is elk risico van beschadiging of verlies voor de verkoper.

Aansprakelijkheid

Als klant bent u zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de door FDM aangeleverde producten. In geen geval zal FDM aansprakelijk zijn voor ongevallen, ongelukken, lichamelijke of materiële schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van de door FDM aangeleverde producten aan de klant of aan een derde. FDM is niet aansprakelijk en zal ten gevolge ook nooit in gebreke gesteld kunnen worden. Wij zullen dus ook niet verplicht zijn tot betaling van schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook. Gelieve de goederen dan ook op een verantwoorde manier te gebruiken.